Individuele therapie

Tijdens therapie wordt gewerkt met ‘evidence based’ methoden volgens de professionele richtlijnen. Ze worden op maat afgestemd op jouw situatie en persoonlijkheid.
Daarnaast is er aandacht voor jouw verhaal op een niet veroordelende, respectvolle wijze.

Zoals licht, blijdschap en plezier in het leven aanwezig zijn, zo horen donker, pijn en verdriet erbij. De kunst is beiden, licht en donker, te omarmen zodat het leven voluit geleefd kan worden.

Belangrijk onderdeel van therapie is stil staan bij wat gebeurtenissen met je gedaan hebben en ze (alsnog) te doorvoelen in het lichaam. Gevoelens hebben de sterke neiging om op te lossen als je ze toelaat en dan ontstaat er ruimte.

Ik ben ter wereld gekomen om mijn leven te vormen
naar het landschap van mijn ziel.
Jiri Wolker

Methoden

Afhankelijk van je klachten, vraag en persoonlijkheid

Cognitieve gedragstherapie

Om bewust te worden van de samenhang tussen je gedachten, gevoelens en gedrag. Je leert zelf deze methode toepassen. Je word je bewust van niet-realistische overtuigingen, leert ze bijstellen en oefent met nieuw gedrag.
Deze methode is niet alleen cognitief (vanuit het denken). Ook gevoelens hebben hun plaats.
Soms is het nodig om eerst oude nare ervaringen te verwerken.
Angst- en paniekklachten worden vaak behandeld mbv cognitieve gedragstherapie.

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR):

EMDR is een manier om nare ervaringen te verwerken, zoals:
– schokkende gebeurtenissen met (dreigende) dood of seksueel misbruik zoals een verkrachting, ongeluk of traumatische bevalling.
– beschadiging van het zelfbeeld.
Dit kan ontstaan als je tijdens je jeugd blootgesteld bent geweest aan emotionele verwaarlozing, door pesten op school ea
– andere nare ervaringen
– eetproblemen, verslavingen
– chronische pijnklachten

Mindfulness

We hebben ruim 80.000 gedachten per dag en verblijven veel ‘in ons hoofd’. Met ons verstand kunnen we waardevolle zaken bedenken en regelen. Emoties laten zich er echter niet door oplossen.
Mindfulness is aandacht hebben voor wat voelbaar is in je lichaam, van moment tot moment. Gedachten, emoties en fysieke sensaties opmerken met een vriendelijke, accepterende houding. Doorgaans brengt dat meer rust en ruimte. Meer in het Nu leven. Het helpt je bewuste keuzes te maken voor gezond gedrag.

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Deze therapievorm is gericht op het toelaten van pijnlijke of nare gevoelens. In plaats van er tegen te strijden kun je ook het gevecht opgeven met zaken die buiten jouw invloedssfeer liggen. ACT is deels afkomstig van het boeddhisme en stimuleert je het leven te omarmen met wat lastig is en met wat fijn is. Daarnaast onderzoek je wat belangrijk voor je is in je leven, vanuit welke waarden je wilt leven. Hieraan verbind je acties zodat je meer Voluit gaat Leven.
Tijdens ACT wordt ook gewerkt met mindfulness en cognitieve gedragstherapie.

Systemisch werk

Familie- en organisatieopstellingen vallen hieronder. Gezinsleden worden gerepresenteerd door voorwerpjes. Je geeft ieder een plek op tafel. Van een afstandje kijk je ernaar, wie heeft welke plek? Is er verbinding of meer ‘los zand’.? Kon je als kind vrij spelen zijn of moest je al zorgen voor anderen?
Deze methode verheldert de patronen en dynamieken van het gezin waarin je opgroeide. Mogelijk herhalen deze patronen zich, in je privéleven en/of op het werk.
Deze methode geeft ook zicht op waar nog verwerking nodig is en wat nieuwe keuzes in je leven kunnen zijn.

Stressmanagement

Bij overbelasting of burnout zijn er vaak veel lichamelijke klachten en vermoeidheid.
Deze methode richt zich op herstel van de (energie)balans tussen lichaam en geest, tussen draaglast en draagkracht, tussen werk en privé.
We onderzoeken de oorzaken van de stress. Tools zoals energiegevers en -vreters, timemanagement, ontspanningstechnieken en emotieregulering kunnen helpen om weer in balans te komen.
Anders dan in een cursus of bij coaching wordt er stil gestaan bij de dieperliggende oorzaken waardoor je overbelast of uitgeput bent geraakt.