Werkwijze

Als je door je huisarts bent verwezen naar de Basis GGZ kun je in de rechterbovenhoek van de website zien of er plek is. Als er ruimte is kun je je via het contactformulier aanmelden. Per mail krijg je bericht voor een telefonische afspraak. Dan bespreken we Parpajon een passende plek voor je is. Soms kom je op de wachtlijst, soms kun je gelijk terecht. Er is in principe geen wachttijd na de intake.

Voorafgaande aan de afgesproken intake kun je de digitale verwijsbrief mailen. Je kunt ook de papieren verwijsbrief meenemen naar de afspraak, evenals een legitimatiebewijs.

Ik ben ter wereld gekomen om mijn leven te vormen
naar het landschap van mijn ziel.
Jiri Wolker

Intake & behandeling

Tijdens de intake worden je klachten, omstandigheden en vragen geïnventariseerd evenals oorzaken.
We staan stil bij wat je hoopt dat therapie je gaat brengen. We onderzoeken of je op de goede plek bent met je vraag.

Na de intake wordt de HoNos vragenlijst door de therapeut ingevuld om de zorgzwaarte te bepalen. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dit verplicht. Soms worden ook andere vragenlijsten gebruikt.

Samen bespreken we de diagnose, het doel van de therapie en welke methoden gebruikt gaan worden.
We maken een inschatting van het aantal sessies dat nodig is. De gemiddelde therapieduur is 10 sessies, meestal 1 uur per 2 weken. Soms zijn meer of minder sessies nodig.
Je ontvangt een behandelovereenkomst met een schriftelijke samenvatting van bovenstaande zaken.

Je herstelproces vindt ook buiten de sessies plaats. Thuis oefenen versnelt je proces.
In de volgende sessie bespreken we wat je hierbij bent tegen gekomen.
Een actieve houding is belangrijk. Een vruchtbaar therapieproces vraagt tijd en aandacht.

Aan het einde van het traject evalueren we welk resultaat is bereik. We bespreken hoe je terugval in de toekomst kunt voorkomen.

Na afronding van het traject ontvangt de huisarts hiervan bericht.

Bij crisis of tijdens vakantie van de therapeut kun je terecht bij je huisarts of een waarnemend collega.