Relatietherapie

Als je net iemand hebt ontmoet en jullie zijn verliefd, wil je niets liever dan bij elkaar zijn. Als je langer bij elkaar bent, krijg je oog voor zaken waar je minder blij mee bent. Je hebt waarschijnlijk allebei een andere (hechtings)geschiedenis. Jullie gaan anders om met bepaalde gebeurtenissen. Jullie communiceren verschillend. Ook omstandigheden als (het wel of niet krijgen van) kinderen, verlies en rouw, levensfase of vreemdgaan kunnen veel vragen van de partnerrelatie.

Juist in de partnerrelatie kunnen onvervulde behoeften en verlangens pijnlijk voelbaar worden. Als dit afgereageerd wordt op de partner ontstaat er ruzies of verwijdering. Als het niet lukt om er samen uit te komen is het helpend om er met een derde bij stil te staan. Om te onderzoeken waar de patronen over gaan en wat vruchtbaar is voor de relatie.

Uitgangspunt is dat ‘de relatie’ in therapie is. Jullie als persoon hoeven niet te veranderen maar hoe jullie met elkaar omgaan. Wat is nodig zodat de verbinding beter en sterker wordt.

Ziel is dat levende in een mens,
dat leven heeft in zichzelf en vanuit zichzelf
C. Jung

Methoden

Tijdens de eerste afspraak wordt uitgewisseld over ieders verwachtingen. Waar loop je tegenaan en wat hoop je dat relatietherapie gaat brengen. Dit wordt uitgangspunt.
In volgende sessies staan we mede stil gestaan bij je hechtingsgeschiedenis. Wat hebben je ouders je voorgeleefd via hun relatie, wat heb je geleerd over intimiteit en verbinding. Jullie krijgen afgestemde thuisopdrachten mee zodat jullie samen kunnen oefenen. In de volgende sessie bespreken we jullie ervaringen.

Allerlei methoden en oefeningen zijn mogelijk, afhankelijk van jullie vraag.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Als de relatie niet (meer) lekker loopt vallen partners vaak in hetzelfde patroon. Steeds dezelfde ruzietjes ‘om niks’; de een zoekt toenadering, de ander trekt zich terug; ijzige stiltes …
Je kunt een relatie beschouwen als een dans. De partners bewegen op een bepaalde manier en de emoties vormen de muziek. Soms dansen partners een ‘duivelse dans’ of ‘de protestpolka’. Soms wordt er helemaal niet meer gedanst.

Met behulp van methoden uit de EFT (zie ook Sue Johnson’s boek, ‘Hou me vast’) leren jullie je interactiepatronen herkennen. Patronen hebben hun logica. Emoties zijn sterke richtingaanwijzers. Tijdens de therapie is het mogelijk om emoties op een veilige manier toe te laten, te verwerken indien nodig. Om je sterker te verbinden met jezelf en met de ander. Voor een meer verbonden dans.

Lichaamsgerichte interventies

Oefeningen zoals ‘de modi spiegelen’ of sculpting.
Modi zijn manieren waarop je op gebeurtenissen kunt reageren. Ze zijn afkomstig uit de schematherapie. Het zijn tijdelijke gemoedstoestanden die afhankelijk van stress naar voren komen, ook in de partnerrelatie. Je kunt denken aan ‘het kwetsbare kind’, ‘de veeleisende ouder’, ‘de gezonde volwassene’, ‘het speelse kind’.
Bij sculpting neem je de lichaamshouding van de ander aan en voel je hoe dat is. Dit kan helpen elkaar beter te begrijpen.

Cognitieve gedragstherapie

Vaak zien we van de ander wat ‘boven water’ is: zijn of haar gedrag. De onderliggende emoties en gedachten zijn niet altijd duidelijk. Niet voor diegene zelf en/of niet voor de partner. Op elkaar (af)reageren leidt dan tot verwijdering.
Cognitieve gedragstherapie helpt verhelderen we wat speelt op diepere lagen. Welke overtuigingen en emoties zijn er en waar komen ze vandaan? Hoe werken jullie overtuigingen en dynamieken op elkaar in? Zijn ze realistisch of is bijstellen meer helpend. Wat vraagt het van jou en wat van de ander? Welke mogelijkheden zijn er om het anders te doen?

Andere werkvormen

Er zijn vele oefeningen. Jullie vraag en wat jullie aanspreekt is leidend bij de keuze.

Oefeningen om weer met elkaar in gesprek te komen. Oefeningen om echt te luisteren en waarachtig te spreken. Oefeningen om emoties te ‘dragen’.
Een spel om verlangens te onderzoeken. Manieren om intimiteit te vergroten, manieren om elkaar (weer) aan te raken.

In opdracht van Achmea en een aantal GGz organisaties heeft Belinda een zelfhulpwebsite voor partnerrelatieproblemen geschreven.
Hier kun je anoniem gebruik van maken: Zelfhulpmodule relatieproblemen