Kwaliteit en samenwerking

Parpajon is een vrijgevestigde solopraktijk voor volwassenen.
Met persoonlijk contact, korte lijnen en snelle (re)acties.
Tijdens vele jaren is kennis en ervaring opgebouwd.
Een uitgebreid netwerk geeft toegang tot allerlei deskundigheden en vruchtbare samenwerkingen.
Ziel is dat levende in een mens,
dat leven heeft in zichzelf en vanuit zichzelf
C. Jung

Samenwerking

Er is samenwerking met collega-psychologen, huisartsen, psychiaters, seksuologen, haptonomen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, organisatie-adviseurs, loopbaancoaches ea.

Parpajon maakt onderdeel uit van het therapeutennetwerk van het Instituut voor Psychotrauma (IVP) (behorend bij ARQ). We verzorgen opvang van mensen die schokkende ervaringen op het werk hebben meegemaakt www.ivp.nl

 

Er is samenwerking met de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).
Indien nodig is er contact voor consultatie of (door)verwijzing.

Workshops worden vaak samen met co-trainers gegeven.

 

Lidmaatschappen

Kwaliteit

Cliënten waardeerden de zorg bij Parpajon in 2022 met gemiddeld een 8.5.

Hier leest u het door de Zorgverzekeringswet goedgekeurde GGZ Kwaliteitsstatuut van Parpajon.

Parpajon staat ingeschreven bij de KvK onder nr 34292098
BIG nr van B. Kersten GZ psycholoog is 29912697525

Indien u ontevreden bent over de behandeling kunt u terecht bij de klachtenregeling van de LVVP

Visitatie

De praktijk is in 2021 gevisiteerd door een commissie van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).
Bij deze visitatie is de praktijk getoetst op verschillende kwaliteitscriteria, waaronder dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
De visitatie is met goed resultaat doorlopen.